Sněhový pluh typ V – polohovací hydraulický

  • Základní součástí je radlice, která slouží k odhrnování sněhu z vozovky a chodníků (může sloužit i k odhrnování např. bahna či hnoje).
  • Používají se radlice dvojího tvaru:
    • šikmá – shrnuje k jedné straně, používá se k čištění silnic, městských ulic a chodníků
    • šípová – typ V („šípový pluh“) – shrnuje na obě strany současně, používá se např. na úzkých cestách a na horských silnicích
  • Spodní hrana radlice je osazena pryžovou lištou.
  • Radlice je upevněna na rychloupínacím hydraulickém systému, pomocí hydraulických čepů ovládaných z kabiny stroje, který se dá zvedat nebo spouštět.
  • Šikmá radlice se dá hydraulicky otáčet vlevo – vpravo.
  • Podle typu pluhu je možné natáčení hydraulické nebo manuální.