Zametací zařízení

  • Zametací zařízení je vhodné zejména pro čištění komunikací v okolí staveb a úklid areálů.
  • Využití najde i v zimní sezóně při úklidu sněhu z komunikací a městských chodníků.
  • Velký kartáč je možné rozšířit o doplňkové funkce, jako je hydraulický sběrný koš, boční smeták a vodní postřikovač se zásobníkem vody.
  • Vhodný také pro obecní úřady na úklid velkých ploch, parkovišť, dvorů apod.